Previous picture
Next picture

Svatý Hostýn 


Poutní místo Svatý Hostýn s barokním chrámem zasvěceným panně Marii, která podle pověsti zdejší kraj ve 13. století zachránila před nájezdem tatarských vojsk. Je nejnavštěvovanějším poutním místem na Moravě a po Velehradě také nejpamátnějším. Již po tři století je hostýnská hora ( 735 m n.m.) se svou mariánskou svatyní (Basilica minor) cílem tisíců poutníků, kteří zde nacházejí útočiště ve svých životních strastech i potřebách. Další informace.

  • CZ
  • EN
  • DE
Arrow left
Arrow right